Woonwensen-project De Kamp

Woonwensen-project De Kamp

In januari 2023 heeft de gemeenteraad toestemming verleent om gronden op de kamp met de bestemming ‘groen’ te wijzigen naar bestemming ‘wonen’. Hierdoor staat de ontwikkeling van 11 woningen op de kamp niets meer in de weg. De door de gemeente gemaakt indeling hiervoor is als download onder aan deze pagina beschikbaar. De kavels zijn nu in eigendom van de gemeente.

Ter voorbereiding van de uitgifte is door de vrijwilligerswerkgroep besloten dat kleine groepen kavels te koop zetten voor Netterden altijd heel positief heeft uitgepakt. Een duurzame groei van enkele woningen per jaar zorgde voor de door hen als gewenst geziene doorstroming en gaf starters ruimte om klein te beginnen. Het nadeel van losse kavels in deze huidige economie is het gevaar dat kleine woningen voor starters niet gebouwd kunnen worden volgens de normen die de gemeente stelt. Door (kleinschalig) gebundelde projecten kunnen aannemers goedkoper bouwen en blijven de starterswoningen betaalbaar.

Helaas is dit besluit, kleinschalige groepjes van kavels, niet precies zo overgenomen door de gemeente. Zij hebben ervoor gekozen om alle elf kavels als één geheel en één project aan te bieden. In januari was er binnen de gemeenteraad een commissievergadering en raadsvergadering over het omvormen van de ‘groene’ gronden naar ‘wonen’ – daarin zijn ook de plannen voor de verkoop van de elf kavels gepresenteerd.

Woonwensenonderzoek Netterden

Inspreken bij de commissie Fysieke Leefomgeving

Voor de raadsvergadering heeft de commissie fysieke leefomgeving over dit item vergaderd. ’t Gemeynt heeft van dit moment gebruik gemaakt om in te spreken en haar visie op de voorgestelde plannen te geven. Hierdoor ontstond er een mooie discussie over een gezonde groei van het dorp Netterden en of deze elf kavels wel echt in deze vorm zo te koop aangeboden dienden te worden. De verkoop van losse kavels (zoals dit vroeger wel gebeurde) bleek niet mogelijk en zou ook het eerder genoemde risico van onbetaalbare starterswoningen in de hand werken. ’t Gemeynt vindt het door de raadsleden voorgestelde ‘Plan B’ daarom een geschikt compromis.


Plan B vanaf midden mei & Randvoorwaarden woonwensenlijst

In het verlengde van deze vergadering heeft het bestuur van ’t Gemeynt een overleg gehad met het team van RO van de gemeente. Hierin zijn enkele afspraken gemaakt en het Plan B-voorstel is verder uitgewerkt. Mocht blijken dat er midden mei geen animo voor de koop van alle elf kavels is, dan gaan we over op dit plan B waarin de kavels in kleinere groepen worden aangeboden. Ook hebben we nog eens de toezegging gekregen dat de koper van de elf kavels, de mensen op de woonwensenlijst drie maanden prioriteit moet geven bij de koop van deze kavels. Dit geeft ‘onze’ starters een kans om deel te nemen aan dit project.


Gemeenteraadsvergadering

Na deze afspraken heeft ’t Gemeynt een brief opgesteld voor de fracties binnen de gemeenteraad waarin op dit Plan B werd aangedrongen. Met de steun van de gemeenteraad heeft ’t Gemeynt meer handvaten om de uitvoering van Plan straks daadwerkelijk door te zetten. De brief aan de fracties is als download onderaan van deze pagina te vinden. Na het verzenden van de brief hebben verschillende fracties contact gezocht met het bestuur. Tijdens de vergadering mocht ’t Gemeynt niet opnieuw inspreken, maar hebben de meeste fracties zich goed ingezet voor onze belangen.

Dientengevolge zijn een aantal toezeggingen door de wethouder gedaan.

  • De randvoorwaarde voor prioritering van de woonwensenlijst voor 3 maanden staat vast.
  • Midden mei wordt tussen het RO-team en het bestuur van ’t Gemeynt overlegt over de voortgang van de verkoop van de elf kavels. Als hier weinig animo voor is, wordt overgegaan op het opsplitsen van de elf kavels.
  • Als groepen starters voor de maand mei al plannen hebben om gezamenlijke initiatieven op te starten, bijvoorbeeld als CPO of in samenwerking met een aannemer of projectontwikkelaar, is daar ook ruimte voor. Het voordeel hiervan is dat inwoners afspraken kunnen maken die de kosten van de woningen kunnen drukken. Casco oplevering of gedeeltes zelf bouwen zijn dan reële mogelijkheden.

Woonwensenlijst DKK

Heb jij de wens om samen met andere mensen, bijvoorbeeld enkele starters, op de Kamp iets te realiseren? Dan kun je contact opnemen met Stichting ’t Gemeynt. Wij zorgen ervoor dat jou oproep bij de mensen op onze woonwensenlijst aankomt. Misschien ontstaan er dan wel hele mooie samenwerkingen!

Let op. Dit is een tijdelijke kans, op het moment dat (bijvoorbeeld) een projectontwikkelaar alle elf kavels heeft gekocht, heb je geen zekerheid meer dat hij op jouw wensen, zoals bijvoorbeeld een casco oplevering, zal ingaan. Ook is het vrijwel zeker dat de gemeente in toekomst geen grond meer zal kopen en beschikbaar zal stellen als bouwgrond. Met andere woorden, vanaf het moment dat de Kamp ‘vol’ zit en jij nog in Netterden iets wil bouwen, zal je of zelf geschikte grond in eigendom moeten hebben, of afspraken moeten maken met andere initiatiefnemers of (particuliere) grondeigenaren.


Downloads


Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen, kun je ons het beste even mailen. Contact opnemen met het stichtingsbestuur kan met een mailtje naar