Introductie Woonwensenonderzoek 30 september

Introductie woonwensenonderzoek 30 september

Op 30 september 2020 heeft DKK een Presentatie gegeven met uitleg over het woonwensenonderzoek. Ondanks verscherpte Corona-maatregelen was het een geslaagde avond. Stichting ’t Gemeynt Netterden stelt het zeer op prijs dat er van begin af aan veel interesse voor dit project is.

Wat speelt er zoal

Hieronder staan voorbeeldvragen die in het Woonwensenonderzoek aan de orde kunnen komen.

  • Welke woonbehoefte is er de komende jaren?
  • We willen jongeren en ook onze senioren graag in Netterden houden. Hoe ziet dit er de
    komende 5 tot 10 jaar uit?
  • Zijn er voldoende betaalbare woningen voor jongeren, alleenstaanden, gezinnen en ouderen?
  • Is het mogelijk om van woning te ruilen?
  • Ik heb een stuk grond en kan/mag ik daar eventueel bouwen?
  • De één wil een grotere woning en de ander wil juist kleiner wonen. Is woningsplitsing een oplossing of moeten er nieuwe woningen gebouwd worden? En waar kunnen deze woningen
    dan gebouwd worden?

Woonbehoefte

Uiteindelijk leidt het onderzoek tot een plan voor de korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Netterden wordt ingevuld. Met dit onderzoek kunnen we in gesprek met de Gemeente om concrete plannen te maken voor de behoefte die er is of komt.