Woonwensen DKK

Woonwensen? Geef je op voor onze informatie- en contactenlijst!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omdat je zelf woonwensen hebt? Ben je bijvoorbeeld (in toekomst) een starter of zoek je een andere woning? Geef je dan op voor onze ‘contactenlijst’ – alleen dan weet je zeker dat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen en ben je er zeker van dat je een uitnodiging krijgt als wij, de gemeente, of grondeigenaren nieuwe informatie presenteren!

Woonwensenonderzoek DKK Gelderland in Netterden gestart in 2020

Opdracht

Het woonwensenonderzoek in Netterden is uitgevoerd door DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) in opdracht van de Stichting ’t Gemeynt Netterden. De gemeente Oude IJsselstreek steunt het onderzoek.

DKK is een zelfstandige en neutrale organisatie. Ook heeft DDK al veel ervaring met woonwensen-projecten in andere dorpen, en weten de mensen van DKK heel goed wat er nodig is om kleine kernen zoals Netterden leefbaar en toekomstbestendig te houden. Gedurende het onderzoek werden verschillende presentaties en gesprekken gehouden. In November 2021 heeft DKK de inventarisatie van de wensen afgerond en een rapport aan de Gemeente Oude IJsselstreek gepresenteerd.

Uiteindelijk leidde het onderzoek tot een plan voor de korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Netterden wordt ingevuld. Met dit onderzoek kunnen we de komende jaren in gesprek met de Gemeente om concrete plannen te maken voor de behoefte die er is, of nog komt. 


Woonwensen-werkgroep

In het verlengde van het afgesloten onderzoek, is er een werkgroep opgestart. Deze 5 vrijwilligers werkten het rapport verder uit en hielpen bij het uitvoeren van de conclusies van het rapport. Ze stonden in nauw contact met de Gemeente Oude IJsselstreek, het DKK, de grondeigenaren en de mensen met woonwensen in Netterden. Vanuit Stichting ’t Gemeynt Netterden zat Leoni in deze werkgroep. Zo hielden we de lijntjes kort en konden we sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vervolgens iedereen informeren.


Overdracht “Woonwensenlijst” aan het Gemeynt

Na het verder uitwerken van de opdracht en het op gang brengen van ontwikkelingen bij o.a. Project ‘de Kamp’ heeft de werkgroep besloten dat haar taken volbracht zijn. Per januari 2023 zijn de contactenlijst en de taken van de werkgroep overgedragen aan ’t Gemeynt, welke deze verder zal beheren. Namens ’t Gemeynt zal Leoni verder het belangrijkste aanspreekpunt voor ‘woonwensen-vragen’ blijven. ’t Gemeynt heeft toegezegd zich de komende jaren in te zetten om de uitkomsten van het DKK onderzoek verder te realiseren.

Vragen of opmerkingen

Vanwege Corona-maatregelen was het tijdens de inventarisatie voor veel mensen niet zo makkelijk om informatieavonden bij te wonen. We doen ons best doen iedereen zo goed mogelijk te informeren via de gebruikelijke kanalen, maar we kunnen ons voorstellen dat er soms wat aanvullende vragen zijn.

Heb je daarom vragen of opmerkingen, kun je ons het beste even mailen of Leoni aanspreken. Leoni Beumer is tevens ook vanuit de stichting het contactpersoon voor DKK en de woonwensengroep.

Contact opnemen met het stichtingsbestuur kan met een mailtje naar

Als je het fijner vindt om te bellen of te appen, mag dat ook. Je mag je berichtje inspreken of versturen naar de stichting op: 06 – 23 972 978 – Leoni geeft het dan door aan de werkgroep.

De contactgegevens van het DKK vind je op hun website:

https://dkkgelderland.nl/contact


Wat we tot nu toe gedaan hebben