Vragen over de identiteit van de Stichting

Naar aanleiding van gesprekken tussen Stichting ’t Gemeynt Netterden en Vereniging Leefbaarheid Netterden zijn door de VLN-leden een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn in de herfst van 2018 door ons beantwoord en met VLN en de betreffende werkgroep gedeeld en besproken.

’t Gemeynt merkt dat deze vragen in het dorp leven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in het dorp een helder idee heeft over onze doelstellingen en statuten. Daarom hebben we besloten zowel onze statuten van april 2016, alsook deze vragen en onze antwoorden te publiceren.

Voor Stichting ’t Gemeynt staat open communicatie altijd op nummer 1.

In onze statuten staat onder andere hoe de inwoners van het dorp zich bij ons, het bestuur, hard kunnen maken voor bepaalde onderwerpen. Ook wordt beschreven hoe onze raad van toezicht werkt, en hoe wij (het bestuur) bij slecht gedrag op de vingers getikt kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners veel zeggenschap over de activiteiten van onze stichting hebben en altijd transparant geïnformeerd worden. Om dit te waarborgen is het belangrijk dat de statuten voor iedereen toegankelijk zijn.In verband met de privacy van onze bestuurders zijn een aantal onderdelen (adresgegevens) van de statuten gezwart. De samenstelling van het bestuur is inmiddels gewijzigd. Arno Kock en André Delleman zijn uitgetreden (stand april 2019).

Wij staan open voor suggesties en verbeterpunten. Deze kunt u altijd persoonlijk of via de mail kenbaar maken.

Heeft u naar aanleiding van deze documenten vragen of opmerkingen?

Dat horen wij graag! Mail dan naar: