DocksNLD

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 4-11-2019

Uitbreiding bedrijventerrein DocksNLD

In september 2019 heeft de Gemeente Montferland een structuurvisie over DocksNLD gepubliceerd. In deze visie wordt beschreven hoe en waar zij van plan zijn het bedrijventerrein DocksNLD verder te laten groeien. Het huidige bedrijventerrein beslaat ongeveer 26 hectare. Na de uitbreiding komen er volgens de gemeente nogmaals 40 tot 45 hectare erbij.

Deze (en andere ruimtelijke plannen) kun je altijd zelf via ruimtelijkeplannen.nl en officielebekendmakingen.nl opzoeken, downloaden en nalezen. Je kunt dit doen door plannen of bekendmakingen te zoeken.

Op de website van ruimtelijkeplannen.nl kun je klikken op ‘plannen zoeken’ en dan op de kaart op de gewenste locatie te klikken, of door een zoekterm (bijvoorbeeld docksnld) in te vullen.

In 2016 is het bestuur van Stichting ’t Gemeynt Netterden aanwezig geweest op een informatieavond van de Gemeente Montferland. Op uitnodiging van Gemeente Montferland heeft er ook een gesprek tussen ons bestuur, de Gemeente Montferland en de Gemeente Oude IJsselstreek plaatsgevonden. Daarbij waren ook de wethouder van Montferland, de heer Gerritsen en de toenmalige wethouder van Oude IJsselstreek, de heer Hengeveld aanwezig. In dat gesprek werd duidelijk dat Gemeente Montferland voornemens is de uitbreiding van DocksNLD door te zetten, zich bewust is van de druk die er daardoor op onze dorpskern ontstaat en dit graag wil compenseren in de vorm van financiële steun aan het dorp.

In dit mondelijke gesprek, en in de media (o.a. De Gelderlander) is er vaker sprake geweest van deze compensatie en de hoogte daarvan. Het college van B&W is van plan 5 ton voor Netterden, en 5 ton voor Azewijn opzij te zetten.

Zowel in 2016, als ook in 2019, hebben wij als bestuur van Stichting ’t Gemeynt veel vragen en opmerkingen over deze plannen. Wij zijn onder andere ongerust vanwege de toenemende verkeersdruk in en rondom het dorp. Ook verdere vervuiling van het landschap, van ons uitzicht en andere zaken zijn een probleem. Alleen een financiële compensatie vinden wij in deze zaak zeker niet voldoende.

Daarom hebben wij ervoor gekozen op de structuurvisie van september 2019 een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Stichting Dorpsraad Azewijn heeft ook een zienswijze ingediend, deze is te downloaden op de site van de dorpsraad.

Locatie van de uitbreiding

(Fragment uit het illustratiedocument van ruimtelijkeplannen.nl (4-11-2019)

Onze zienswijze downloaden

Vragen en opmerkingen

Als er vragen of opmerkingen over de plannen van de Gemeente Montferland en/of over onze zienswijze zijn, horen wij dat graag. Dat kan via het e-mailadres .

Overige links