Bijeenkomst 20 juli – 20:00 bij Café Meijer

Beste inwoners van Netterden,

We nodigen jullie uit om op 20 juli, om 20:00 uur bij Café Meijer met ons te komen praten over ons mooie dorpje. Breng alle mooie ideeën, maar ook ergernissen die je bezighouden, mee en we gaan hierover in gesprek om te kijken wat we er samen met jullie aan kunnen doen.

Zoals aangegeven in het Netternieuws willen we je ook op de hoogte brengen van de voortgang inzake het plaatsen van statushouders in Netterden. De stichting heeft samen met de klankbordgroep gesprekken gevoerd met de wethouder en gebiedsmakelaar van onze gemeente.

Natuurlijk zal ook onze dorpsauto op deze avond worden besproken. Daarnaast hebben wij een aantal ideeën en kansen voor de toekomst van Netterden die wij graag met jullie willen delen.

Dus breng je eigen ideeën mee, en kom langs op 20 juli!

Ons vriendelijk verzoek is je voor deze avond even aan te melden. Dit kan bij onze bestuursleden, per mail aan of telefonisch op ons nummer 06 – 23 972 978.

Tot woensdag!

Bestuur Stichting ’t Gemeynt Netterden

André, Arno, Frank, Leoni, Peter

logo stichting t Gemeynt Netterden